Zadanie dla klas szóstych.


Przygotuj prezentację, album lub plakat na temat wybranego kraju Europy za wyjątkiem sąsiadów Polski.


Praca musi zawierać następujące elementy:

Mapę z położeniem kraju

Dane statystyczne (powierzchnia, ludność, stolica, gęstość zaludnienia)

Główne krainy geograficzne (niziny, wyżyny, psama górskie)

Największe miasta, rzeki,

Krótki opis klimatu

Wydobywane surowce mineralne, przemysł kraju

Rolnictwo: uprawiane rośliny i zwierzęta hodowlane

Atrakcje turystyczne (obiekty warte zobaczenia)

Inne ciekawostki.

Mile widziane ilustracje wspomnianych elementów. Proszę zadbać o estetykę, czytelność pracy, zgodność z tematem i ortografię!
Ostateczny termin: 31 marca 2024r.

 


 

Zadanie dla klas ósmych.


Przygotuj prezentację, album lub plakat na temat wybranego kraju Ameryki Północnej lub Południowej za wyjątkiem USA, Kanady i Brazylii.


Praca musi zawierać następujące elementy:

Mapę z położeniem kraju

Dane statystyczne (powierzchnia, ludność, stolica, gęstość zaludnienia)

Opis ukształtowania terenu, główne krainy geograficzne

Największe miasta, rzeki, jeziora.

Klimat

Opis roślinności, najważniejsze zwierzęta żyjące dziko.

Wydobywane surowce mineralne, przemysł kraju

Rolnictwo: uprawiane rośliny i zwierzęta hodowlane

Krótki opis kultury, zwyczajów, religii panującej w danym państwie

Atrakcje turystyczne (obiekty warte zobaczenia)

Inne ciekawostki.

Mile widziane ilustracje wspomnianych elementów. Proszę zadbać o estetykę, czytelność pracy, zgodność z tematem i ortografię!
Ostateczny termin: 21 marca 2024r.

 

 

  

Przykładowy zestaw na I etap konkursu geograficznego

na rok szkolny 2021/22

Zadania konkursowe: /Pobierz/

Zestaw nr 2 /Pobierz/

 


Konkurs geograficzny

"Poznaj mapę świata 2018" - eliminacje szkolne

Ogłoszenie

Ogłaszam eliminacje do miejskiego konkursu geograficznego „Poznaj mapę świata”.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II-III gimnazjum oraz klas VII SP
 2. Konkurs ma zasięg miejski
 3. Cele konkursu:
  • Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z map w procesie edukacyjnym.
  • Rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych.
  • Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
  • Poszerzanie wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata (zwłaszcza fizycznej
   i politycznej).
 4. Finałowy etap miejski konkursu odbędzie się 18 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.
 5. Etap szkolny (eliminacje mające wyłonić  5 najlepszych osób) odbędzie się na początku maja 2018r. Dokładny termin zostanie podany później.
 6. Zakres treści programowych:

Uwaga! W tym roku motywem przewodnim jest Azja.

Geografia świata:

 

 

Uwaga: dla chętnych dołączam przykładowe testy z lat ubiegłych /pdf/.

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw_3

 

Szczegółowe zagadnienia do konkursu kuratoryjnego z geografii
rok szkolny 2017/2018:

Zakres materiału na I etap konkursu geograficznego
(wybrane elementy podstawy programowej z geografii dla klasy pierwszej gimnazjum)

Obliczenia skali mapy.
Współrzędne geograficzne (szerokość, długość, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa)
Obliczenia czasów miejscowych, słonecznych między wybranymi miejscowościami.
Rozmieszczenie kontynentów i ich granice oraz oceanów na kuli ziemskiej.
Następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi.
Obliczanie wysokości Słońca (kąta padania promieni słonecznych) w dni równonocy i przesileń
Obliczanie amplitudy i średniej temperatury
Rodzaje wiatrów.
Profil dna morskiego.
Procesy geologiczne: wietrzenie, erozja, procesy krasowe, abrazja: rozpoznawanie procesów na podstawie opisu lub ilustracji, rozpoznawanie form krasowych, rodzajów wybrzeży,
Działalność niszcząca i budująca fal morskich, rzeki i wiatru


Literatura: podręcznik do geografii klasa pierwsza


 

 

 

 

Konkurs geograficzny

"Poznaj mapę świata 2017" - eliminacje szkolne

Ogłoszenie

Ogłaszam eliminacje do miejskiego konkursu geograficznego „Poznaj mapę świata”.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum
 2. Konkurs ma zasięg miejski
 3. Cele konkursu:
  • Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z map w procesie edukacyjnym.
  • Rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych.
  • Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
  • Poszerzanie wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata (zwłaszcza fizycznej
   i politycznej).
 4. Finałowy etap miejski konkursu odbędzie się 05 maja 2017 roku o godzinie 9.30 w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie.
 5. Etap szkolny (eliminacje mające wyłonić  5 najlepszych osób) odbędzie się w kwietniu 2017r. Dokładny termin zostanie podany później.
 6. Zakres treści programowych:

Uwaga! W tym roku motywem przewodnim jest Afryka.

Geografia świata:

 1. Konkurs ma formę pisemną.
 2. Za prace z największą ilością punktów na etapie finałowym przewidziane są dyplomy
  i nagrody. Za etap szkolny oceny z przedmiotu.
 3. Wszelkie przypadki nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
 4. Chętni proszeni są o zapisywanie się w terminie do końca marca 2017r. do organizatora konkursu.

 

Organizator: Krzysztof Myszak

Uwaga: dla chętnych dołączam przykładowe testy z lat ubiegłych /pdf/.

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw_3

 

Konkurs geograficzny

"Poznaj mapę świata 2016" - wyniki

 

 

Laureaci:

 1. Katarzyna Błaszczak (Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie)
 2. Julia Malczewska (Gimnazjum nr 4) i Aleksandra Wolanin (Gimnazjum nr 1)
 3. Agata Troć (Gimnazjum nr 4)

Wyróżnienia:

 1. Iga Adamczuk (Gimnazjum nr 4)
 2. Michał Szyszkowski (Gimnazjum nr 4)
 3. Gabriela Nowak (Gimnazjum nr 1)

Gratuluję!

 

 

 

 

Menu