Font Size

Profile

Ustawienia strony

Historia szkoły

Pierwsze wzmianki n/t obecnej szkoły pochodzą z końca XIX wieku kiedy to w Krasnymstawie istniało 5 szkół elementarnych w tym szkoła na Zakręciu.

            Począwszy od 1905r władze carskie pozwalają na nauczanie w języku polskim. Rok później oddano do użytku budynek przy ul. Szkolnej. W roku 1910 nadano placówce imię Adama Mickiewicza. Pojawiają się świadectwa (zawiadomienia) z nadrukiem "Szkoła ludowa 4-klasowa im. A. Mickiewicza". W roku 1914 nastąpiło przekształcenie szkoły w 7-klasową. W 1933r nadano szkole numer - nr 1.

        Trudności lokalowe były powodem rozpoczęcia w 1955r budowy nowego budynku przy ulicy Poniatowskiego. Już w 2 lata później 14 XI 1957r nastąpiło oddanie do użytku nowego gmachu.

        Od roku szkolnego 1979/80 nauka odbywa się już tylko w jednym, nowym budynku. Lata 1983-87 to kolejne rozbudowy szkoły (II piętro, skrzydło, sala gimnastyczna). Ostatnią inwestycją ukończoną 1 IX 1998r było oddanie do użytku hali sportowej - największego tego typu obiektu w dawnym województwie chełmskim.

        Od IX 1999r reforma oświaty wprowadza zmiany w systemie szkolnictwa: sześcioletnie szkoły podstawowe oraz gimnazja. Działalność rozpoczyna Zespół Szkół nr 1, obejmujący Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum nr 1. W grudniu 2005roku szkoła obchodziła uroczystość 100-lecia istnienia!Opracowano na podstawie książki Edwarda Polskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOŃCA DRUGIEGO TYSIĄCLECIA
Krasnystaw, 1999r.
Jesteś tutaj: Home Historia Historia szkoły